Thứ bảy, 21/05/2022 - 18:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân An

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TH&THCS TT TÂN AN

 

Số:        /KH-TH&THCS TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Tân An, ngày 20  tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

 

Căn cứ vào công văn số 199/PGD&ĐT-PT ngày 29/4/2021của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng về việc hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và công tác tuyển sinh năm 2021;

Căn cứ điều kiện CSVC của nhà tr­ường;

Căn cứ kết quả điều tra độ tuổi sinh năm 2015 trên địa bàn thị trấn Tân An,

Tr­ường Tiểu học và THCS TT Tân An xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như­ sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải thực hiện đúng quy định và công tác phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

- Huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến lớp. Không nhận trẻ không đủ tuổi vào học lớp 1 (học trước tuổi) nếu không đủ điều kiện theo Luật Phổ cập giáo dục tiểu học; huy động ít nhất 80% số trẻ khuyết tật (nếu có) đủ sức khỏe vào học lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh/một lớp.

- Đảm bảo công khai về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015).

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 3 lớp, số học sinh: 85 em.

- Tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu th­ường trú tại thị trấn Tân An (gồm 8 tổ dân phố: Tân Lập, Nguyễn, Ngò, Minh Đạo, Phố Tân An, Thắng, Kim Xuyên và Trại Giữa).

3. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 05/8/2021 (không tuyển sinh trước thời gian qui định).

4. Qui định về hồ sơ của học sinh:

Bao gồm:

- Giấy khai sinh (bản sao hoặc phô tô công chứng). Nếu là bản sao có bản chính để đối chiếu.

- Sổ hộ khẩu bản phô tô có bản chính để đối chiếu (giáo viên xác nhận đã kiểm tra vào bản phô tô); sổ tạm trú có xác nhận của công an xã đối với trẻ tạm trú trên địa bàn 8 tổ dân phố ghi tại mục 2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường tham mưu với UBND thị trấn phối hợp với các tổ dân phố để làm tốt công tác điều tra trẻ đang cư trú trên địa bàn.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh (theo kế hoạch đã được Phòng Giáo dục phê duyệt), báo cáo UBND thị trấn; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường và xã; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong thị trấn đ­ược biết trước khi tuyển sinh 02 ngày (28/7/2021).

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển 100% số trẻ sinh 2015 trên địa bàn thị trấn.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, giáo viên tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu (trường hợp trẻ không có tên trong danh sách phổ cập năm 2015). Giáo viên tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi hoàn thành chương trình tiểu học, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

- UBND TTr;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Quân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 40
Năm 2022 : 821