Saturday, 21/05/2022 - 19:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân An

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TH&THCS TT TÂN AN

 

 

Số:  15 /KH-TH&THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Tân An, ngày  28  tháng 07 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường TH& THCS thị trấn Tân An

Năm học 2020-2021

 

 

 

Căn cứ vào thông tư 12/2011/TT- BGD ngày 28/3/2011 thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học;

Căn cứ vào thông tư 09/2009/TT- BGD ngày 07/05/2009 thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sơ giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 264/PGD&ĐT-PT ngày 12/164/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Dũng về việc hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và công tác tuyển sinh  năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH&THCS thị trấn Tân An xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Huy động triệt để số HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6, duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập GDTHCS, đảm bảo ổn định về sĩ số năm học 2020-2021.

- Việc xét tuyển HS vào học lớp 6 của Hội đồng tuyển sinh trường đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành góp phần duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

2. Đặc điểm tình hình:

- Trường TH& THCS Tân An có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó  01 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng, giáo viên và 04 nhân viên. Trường có 21 phòng học xây dựng kiên cố, 07 phòng chức năng.

- Số học sinh lớp 5 của trường TH&THCS thị trấn Tân An năm học 2019-2020 như sau: Trường có 02 lớp 5 với 58 học sinh. Số học sinh hoàn thành Chương trình Tiểu học là 58 em. 

- Hàng năm nhà trường thường tiếp nhận thêm một số học sinh từ địa bàn bàn nơi khác đến xin nhập học lớp 6.

3. Chỉ tiêu

Huy động 100% học sinh đã được công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học trong độ tuổi thuộc địa bàn của xã vào học lớp 6, phân bổ thành 02 lớp.

Nếu có HS từ địa bàn nơi khác đến xin học sẽ xếp ghép vào 2 lớp trên.

4. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh

- Nguyên tắc: Mỗi năm tổ chức một lần tuyển sinh lớp 6

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi  (sinh năm 2009)

+ Đối với những HS học vượt lớp ở cấp Tiểu học hoặc HS vào lớp 6 ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học .

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

5. Đối tượng tuyển sinh

- Là HS trong độ tuổi tuyển sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

6. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

7. Hội đồng tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định.

- Thành phần

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng nhà trường.

+ Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng

+ Thư ký là thư ký hội đồng.

+ Ủy viên là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2020-2021.

8. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển

9. Tổ chức thực hiện

- Tích cực tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền các quy định về tuyển sinh, thông báo các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 của trường.

- Nắm vững số lượng, danh sách HS đã được công nhận HTCTTH và số HS biến động để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.

- Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo Quy chế tuyển sinh THCS của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh.

10. Lịch thực hiện

Từ 13/7/2020 đến 15/7/2020, nhà trường lập danh sách HĐ tuyển sinh,  báo cáo về Phòng GD-ĐT để Phòng GD-ĐT ra Quyết định tuyển sinh.

- Từ ngày 01/8/2020 lãnh đạo nhà trường tham mưu với UBND xã thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 trên hệ thống truyền thông trên địa bàn thị trấn Tân An (gồm các tổ dân phố: Tân Lập, Nguyễn, Ngò, Minh Đạo, Thắng, phố Tân An, Kim Xuyên, Trại gữa).

- Từ ngày 03/8 đến 05/8/2020  nhận hồ sơ tuyển sinh đối với học sinh ở nơi khác có nhu cầu được học tại trường( bộ phận hành chính nhận).

- Ngày 06/8/2020 đến ngày 10/8/2020 Hội đồng tuyển sinh trường TH&THCS thị trấn Tân An tiến hành tổ chức xét tuyển HS vào lớp 6.

- Ngày 11/8/2020 nộp báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT.

Nhà trường xây dựng kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2020-2021.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT.                

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     (ĐÃ KÝ)

 

 

                             Nguyễn Xuân Cường

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 40
Năm 2022 : 821