Saturday, 21/05/2022 - 19:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân An

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO TỔ KHXH NĂM HỌC 2019- 2020

 

                                                1. PHẦN MỞ ĐẦU

     Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội về kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Những năm vừa qua Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục, đặc biệt là chất lượng của nó. Vì thế đã đề ra mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhẳm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHÒNG GD& ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TH&THCS TÂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

            Tân An, ngày 27  tháng 12 năm 2019

 

 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Vai trò của đồ dùng dạy học trong việc tạo hứng thú học tập môn mĩ thuật THCS”.

 

 
 

 

 

                                                1. PHẦN MỞ ĐẦU

     Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội về kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Những năm vừa qua Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục, đặc biệt là chất lượng của nó. Vì thế đã đề ra mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhẳm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Để thực hiện được mục tiêu đó, bên cạnh việc nhà trường phổ thông phải có chương trình giáo dục phù hợp với đất nước, con người Việt Nam, phù hợp với thời đại. Môn Mĩ thuật cùng với các môn học khác có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mới phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong thềm thế kỷ XXI. Nâng cao trình độ học vấn, nâng cao trình độ văn hóa, thẩm mĩ của học sinh, góp phần thực hiện đường lối giáo dục đào tạo ra lớp người có hiểu biết sâu rộng tay nghề cao và đời sống tinh thần phong phú. Việc đổi mới phương pháp, vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học cũng được các nhà trường quan tâm. Đặc biệt là việc sử dụng trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học đã tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

1.1: Lý do chọn sáng kiến:

     Giáo dục thẩm mĩ đóng vai trò then chốt trong dạy học ở bộ môn mĩ thuật. Nhưng vấn đề đáng quan tâm ở đây là dạy mĩ thuật như thế nào? Môn mĩ thuật ở trường THCS có những phân môn như: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật. Vậy làm sao để học sinh hứng thú với môn mĩ thuật? Làm sao để học sinh không thấy nhàm chán và khô khan? Đó là phụ thuộc ở người giáo viên, giáo viên nắm vững kiến thức điều hòa tốt các phương pháp dạy học kết hợp với sự sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học, làm được như vậy người giáo viên sẽ làm chủ được mọi kiến thức và tình huống trong giảng dạy. Thông qua đó học sinh sẽ cảm thấy được sự hứng thú khi học môn mĩ thuật.  

     Xuất phát từ thực tế đó nên yêu cầu về đổi mới PPDH song song với việc sử dụng phương tiện và trang thiết bị dạy học hiện đại diễn ra như một xu thế tất yếu với hoạt động dạy và học.

      Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm. Trong đó điều mà tôi cảm thấy cần thiết nhất đối với người giáo viên dạy mĩ thuật để lôi cuốn được các em, đem lại nhiều hiệu quả thì phải biết sử dụng thành thạo các phương tiện và đồ dùng dạy học trong các giờ giảng. Bài viết này tôi có một vài trao đổi về một số kinh nghiệm “ Vai trò của đồ dùng dạy học trong việc tạo hứng thú học tập môn mĩ thuật THCS”.

1.2: Điểm mới của sáng kiến:

     - Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực trạng việc sử dụng đò dùng dạy học ở tường THCS từ đó đề ra biện pháp hợp lý giúp giáo viên có được những giờ dạy nhẹ nhàng, sinh động và có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học góp phần giúp học sinh thể hiện được tính sáng tạo tích cực chủ động trong học tập.

- Thực hiện giám sát các tiết dạy thực nghiệm có sử sử dụng đồ dùng dạy học ở trường, đối chiếu so sánh với với những tiết dạy không có sử dụng đồ dùng dạy học để rút ra kết luận chính xác về vai trò của đồ dùng dạy học.

    - Đề ra những biện pháp nhằm thực hiện, sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào sao cho có hiệu quả nhất: Từ việc chuẩn bị, lựa chọn, sử dụng và áp dụng trong từng hoạt động dạy học.

2. PHẦN NỘI DUNG:

2.1.Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu:

      Đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh là “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Chính vì thế mà trong những năm gần đây Phòng giáo dục Yên Dũng, Ban giám hiệu các trường luôn trú trọng đầu tư khá nhiều xây dựng mua sắm cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dành cho giảng dạy. Các phong trào thi đua làm đồ dùng ở các cấp luôn diễn ra hàng năm. Việc sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ở các trường ngày càng một nâng lên kể cả về chất lượng và số lượng. Vì vậy tỉ lệ sử dụng đồ dùng dạy học một cách thiết thực và đạt hiệu quả là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không nằm ngoài mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng đi lên.

    Song trong thực tế, việc sử dụng đồ dùng dạy học ở một số nhà trường nói chung và trường TH&THCS Tân An nói riêng còn nhiều hạn chế do từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đặc biệt là bản thân người sử dụng chưa thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng đồ dùng dạy học nên đôi lúc còn bỡ ngỡ hoặc chỉ sử dụng một cách đối phó còn mang tính hình thức. Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm biết cách sử dụng đồ dùng dạy học nên dẫn đến hiệu quả giảng dạy không cao. Nhà trường chưa có phòng học riêng, tranh ảnh tuy đã có nhưng còn thiếu nhiều. Trang thiết bị đồ dùng dạy học môn mĩ thuật thiếu nhiều nếu có thì cũng đã cũ nát không được cấp bổ sung mới. Một số đồ dùng giáo viên tự chuẩn bị nên thiếu quy chuẩn, tính thẩm mĩ chưa cao do đó chưa khích lệ được tinh thần học tập của học sinh. Vậy làm thế nào để khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất? Đó là một vấn đề nan giải một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta những người làm công tác giáo dục.     

      Môn mĩ thuật ở trường THCS ở một số nơi thường bị coi là môn học phụ nên các giờ học thường diễn ra một cách đơn điệu, khô khan, phương pháp chủ yếu là phương pháp thuyết trình. Trong giờ học, học sinh được hoạt động ít, thụ động, giờ học không gây hứng thú, phương tiện dạy học ít được sử dụng hoặc sử dụng một cách hình thức.

       Dưới đây là kết quả học tập của học sinh khi chưa áp dụng sáng kiến.

Khối lớp

TSHS

Loại Đạt yêu cầu

Loại chưa đạt

Ghi chú

TS

%

TS

%

 

6

56

51

91

5

9

 

7

50

48

96

2

4

 

8

47

45

96

2

4

 

9

56

53

95

3

5

 

     Con người nhận thức thế giới xung quanh thông qua các hình ảnh, hiện tượng cụ thể, những gì thất được. Dạy học mĩ thuật cũng như vậy, dạy và học ở đồ dùng dạy học bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn cả.Giáo viên cần phải sử dụng phương tiện dạy học gắn bó hữu cơ với phương pháp dạy học như một thành tố của phương pháp dạy học. Mỗi hoạt động dạy học được xây dựng trên cơ sở vận dụng phương pháp dạy học cụ thể, có phương tiện dạy học phù hợp để hỗ trợ cho hoạt động đó. Vì vậy sử dụng phương tiện dạy học phải đúng lúc đúng chỗ, kịp thời tránh đưa ra một cách tùy tiện.  

      Để khắc phục nhược điểm trên tôi đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của việc sử dụng đồ dùng dạy học trong việc tạo hứng thú học môn mĩ thuật. 

2.2. Các giải pháp

      Việc sử dụng đồ dùng dạy học đối với môn mĩ thuật trong trường THCS là việc làm cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên nhằm tạo ra các giờ học hứng thú, bổ ích lý thú cho học sinh. Bởi mĩ thuật là môn học trực quan, học sinh phải được nhìn để hiểu và cảm nhận đối tượng cần miêu tả về bố cục, hình dáng, tỉ lệ, đậm nhạt...Đồ dùng dạy học mĩ thuật có nhiều loại:

+ Mẫu vẽ: Các hình khối cơ bản, đồ vật, hoa quả....

+ Tranh ảnh, bài vẽ của giáo viên và học sinh.

+ Hình hướng dẫn cách tiến hành bài vẽ.

+ Hình minh họa trên bảng

+ Băng hình.

- Mỗi loại đồ dùng dạy học có tác dụng riêng:

+ Mẫu vẽ: Để học sinh quan sát tìm ra kiến thức và vẽ.

+ Tranh ảnh, các bài vẽ: Để học sinh tham khảo và khích lệ, động viên các em tự tin khi làm bài.

+ Hình hướng dẫn: Gợi ý cách vẽ, đồng thời phát triển khả năng tìm tòi sáng tạo về bố cục, hình vẽ, vẽ màu cho học sinh...

+ Vẽ hình trên bảng: Minh học nhanh các chi tiết, hoặc gợi ý thêm cho học sinh.

+ Băng hình: Tạo không khí học tập, các hình ảnh động có màu sắc hấp dẫn và kết hợp nhịp nhàng giữa hình ảnh và lời nói làm cho học sinh nhận thức tốt hơn.

     Trong quá trình giảng dạy tại trường TH&THCS Tân An tôi đã tự rút ra một số giải pháp mà giáo viên mĩ thuật có thể áp dụng trong điều kiện hiện nay đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo.

2.2.1. Chuẩn bị phương tiện dạy học:

      Chuẩn bị đồ dùng dạy học là một công việc cần thiết, đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, công phu, nghiêm túc. Với môn mĩ thuật thì dạy học đều tiến hành trên đồ dùng dạy học bởi đây là kiến thức được trình bày một cách rõ ràng cụ thể nhất. Giáo viên dạy cần nghiên cứu chương trình để nắm bắt được nội dung bao quát, nội dung từng phân môn, từng bài học, vì mục tiêu – nội dung – ĐDDH có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau, xem trong tiết dạy này cần dùng những phương tiện dạy học gì? Bảng, phấn, giấy bút, tư liệu tranh ảnh, phiếu học tập, bảng phụ hay các loại phương tiện kỹ thuật nghe nhìn như máy băng đĩa, máy chiếu, báy tính, phần mềm....

Khi đã có tư liệu cần thiết giáo viên cần chọn lọc và thiết kế ĐDDH sao cho sát nội dung cho từng bài dạy. Ví dụ:

+ ĐDDH nhằm phát triển khả năng quan sát phân tích:

    Ở bài 7 Phân môn vẽ theo mẫu- lớp 8- Vẽ tĩnh vật Lọ hoa và quả. Giáo viên cần chuẩn bị một số đồ dùng như: Mẫu vẽ lọ hoa và quả, hình hướng dẫn cách vẽ, bài vẽ mẫu của học sinh....để thu hút lôi cuốn học sinh vào bài học.

    Hoặc đối với phân môn thường thức mĩ thuật: Bài 1 – Mĩ thuật Lớp 9 : Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802- 1945) Giáo viên cần chuẩn bị một số ĐDDH như: Hình ảnh về công trình kiến trúc, điêu khắc thời Nguyễn hay băng hình giới thiệu về triều đại nhà Nguyễn....

+ ĐDDH hướng dẫn cách bố cục, vẽ nét, vẽ hình, vẽ màu: Ví dụ: Bài 9- Vẽ tranh đề tài: Ngày nhà giáo Việt Nam- mĩ thuật lớp 8 giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng tranh ảnh về các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt nam, băng hình ghi lại tấm gương thày cô giáo có việc làm tốt và bài vẽ của học sinh năm trước....

+ Lưu ý: Tranh ảnh phải rõ ràng, chuẩn mực có tính gợi mở đảm bảo tính thẩm mĩ, tính khoa học và giáo dục cao. Tránh tình trạng đồ dùng đơn điệu, không trọng tâm, cẩu thả tùy tiện, thiếu thẩm mĩ.

2.2.2. Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

      Một trong những phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực của học sinh, tính độc lập sáng tạo, độc lập tư duy là biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan. Việc giảng dạy môn Mĩ thuật ở trường THCS cũng như những môn học khác, đồ dùng trực quan đóng một vai trò quan trọng trong giờ giảng. Bởi vì đồ dùng trực quan khi sử dụng có hiệu quả trong tiết giảng sẽ giúp học sinh tìm hiểu, so sánh, nhận xét, phán đoán và ghi nhận sự vật dể dàng hiểu sự vật qua con mắt quan sát bằng nét vẽ, hình vẽ, màu sắc một cách nhanh chóng, nhớ sự vật lâu hơn.

Để sử dụng phương tiện dạy học có hiệu quả trước hết người giáo viên cần xác định loại phương tiện cần sử dụng, tác dụng của nó đối với bài học

2.2.2.1. Sử dụng tranh ảnh minh họa, sơ đồ.

      Việc sử dụng tranh ảnh minh họa trong giờ học là thường xuyên và không thể thiếu. Tuy nhiên bộ đồ dùng dạy học trong các trường mới chỉ có một số ít tranh ảnh của lớp 6 và lớp 8. Giáo viên cần sưu tầm thêm các tài liệu có liên quan tới tiết dạy có thể sưu tầm trong sách báo, tạp chí...từ đó tập hợp thành quyển, bộ theo trình tự cho từng tiết dạy.

Ví dụ: Mĩ thuật Việt Nam có thể chia thành mĩ thuật hiện đại và mĩ thuật cổ như:

  • Mĩ thuật thời kỳ nguyên thủy
  • Mĩ thuật thời Lý
  • Mĩ thuật thời Trần
  • Mĩ thuật thời Lê
  • Mĩ thuật thời Nguyễn

      Khi giảng về mĩ thuật thời Nguyễn (lớp 9) giáo viên có thể đưa ra sơ đồ minh họa để tổng hợp về sự phát triển các loại hình nghệ thuật của các triều đại phong kiến, nhằm giúp cho học sinh thấy được:

+ Thấy được sự phát triển về các loại hình nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc, gốm, hội họa của các triều đại phong kiến.

+ So sánh về sự phát triển giữa các triều đại với nhau.

+ Biết được những công trình kiến trúc tiêu biểu

2.2.2.2. Phim tư liệu, video, băng hình.

      Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc tìm những thước phim tư liệu hoặc đoạn video không còn quá khó khăn đối với người giáo viên, những tư liệu này có nhất  nhiều trên mạng. Điều quan trọng là người giáo viên phải biết lựa chọn cho phù hợp với từng bài học.

Ví dụ 1: Khi dạy bài 29; Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại (lớp 6) Giáo viên cho học sinh xem đoạn video clip về hình ảnh đất nước con người của một số nước Ai Cập, Hi Lạp, La Mã. Từ đó học sinh hiểu rõ hơn về nội dung bài học.

Ví dụ 2: Khi dạy bài 19: Tranh dân gian Việt Nam (lớp 6) Học sinh không có điều kiện đi tham quan làng Đông Hồ để biết được quy trình làm tranh Đông Hồ như thế nào? Giáo viên sưu tầm thước phim tư liệu về quy trình làm tranh. Nếu như giáo viên truyền đạt theo thuyết trình thì học sinh khó có thể hiểu được.

2.2.2.3. Sử dụng các loại mẫu vật.

      Sử dụng mẫu vật thường phổ biến trong phân môn vẽ theo mẫu. Học sinh được quan sát, được nhìn trực tiếp mẫu bày ngay trước mặt từ đó các em biết nhận xét so sánh đối chiếu về màu sắc, hình vẽ, đậm nhạt, sáng tối....

Ví dụ: Bài 7 vẽ theo mẫu – mĩ thuật lớp 6: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu. Với bài này giáo viên cần chọn mẫu vật có dạng hình hộp và quả có dạng hình cầu sau đó tổ chức cho học sinh lên bày mẫu sao cho đẹp. Các em rất hứng thú với việc bày mẫu, tiếp theo giáo viên tổ chức cho các em quan sát và vẽ hình.

2.2.2.4 Hình thức, phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan:

- Hình thức đồ dùng trực quan cần to vừa phải, dễ thấy, có trọng tâm và đẹp để thu hút sự chú ý của học sinh. Giáo viên cần có ý định đặt ở đâu, cao thấp thế nào, ánh sáng ra sao? Nếu là tranh ảnh, biểu bảng thì treo hay dán vị trí ở đâu? Khi trình bày đồ dùng dạy học cần khoa học rõ ràng.

- Về phương pháp: Dử dụng trực quan giáo viên cần phân loại đồ dùng sao cho phù hợp với nội dung bài học. Kết hợp giữa trình bày lý thuyết với giới thiệu trực quan đúng lúc không lạm dụng, không sử dụng nhiều minh họa.

- Khi treo tranh phải để học sinh nhận xét, nhìn nhận ra vấn đề thông qua các câu hỏi của giáo viên tránh tình trạng treo tranh mà không phân tích giảng giải hay vừa treo lại cất đi ngay.

    Để tạo sự lôi cuốn học sinh tham gia vào giờ học đôi khi người giáo viên phải biết kết hợp minh họa nhanh trên bảng kết hợp với đồ dùng tạo chiều sâu của tiết học có chất lượng

2.2.3. Chọn đồ dùng dạy học phù hợp cho từng hoạt động khác nhau:

      Cùng với việc lựa chọn tìm hiểu các phương tiện dạy học người giáo viên cần tìm ra cách thức sử dụng nó cho phù hợp và đem lại hiệu quả cao.

2.2.3.1. Hoạt động giới thiệu bài.

      Để thu hút học sinh hứng thú ngay từ phút đầu tiên của giờ học người giáo viên cần phải lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp có sức hấp dẫn.

Ví dụ: Khi dạy bài Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam (lớp 8)

Giáo viên cho học sinh xem một đoạn video ngắn về hoạt động của nhà trường nhân ngày 20/11.

Giáo viên hỏi: Đoạn video trên nói về hoạt động gì?

      Sau khi học sinh trả lời, giáo viên tóm tắt vào bài. Có rất nhiều các hoạt động để tri ân các thày cô như: Học tập tốt để dành nhiều hoa điểm tốt, thi vẽ báo tường, thi văn nghệ.... Vậy để vẽ được một bức tranh về ngày nhà giáo Việt nam ta làm  như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên thày và trò ta cùng nghiên cứu trong bài học ngày hôm nay.

2.2.3.2. Tìm hiểu nội dung bài học.

      Với hoạt động này tôi thường sử dụng đồ dùng trực quan như ;máy chiếu, tranh ảnh, bảng phụ ...kết nợp với một số phương pháp để kích thích học sinh tư duy hướng các em vào những vấn đề của bài học hoặc tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm...

Các nhóm thảo luận rồi đưa ra ý kiến bổ sung hoặc phản đối ý kiến của nhóm khác. Sau đó giáo viên kết luận trên máy chiếu và cho học sinh quan sát một số tác phẩm để học sinh hiểu rõ hơn về nội dung bài học.

Như vậy phần lớn giờ học giáo viên chỉ là người điều khiển còn học sinh là người thực hành, tìm hiểu khám phá.

2.2.3.3. Hoạt động củng cố kiến thức.

Ví dụ: Khi giảng bài 29 Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. (lớp 8) Giáo viên có thể củng cố kiến thức bằng cách chơi trò chơi giải ô chữ, hay đặt câu hỏi trắc nghiệm đúng hay sai thông qua máy chiếu hoặc bảng phụ.

Nội dung

Đúng

Sai

- Họa sĩ Van-Gốc là họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa Tân ấn tượng.

 

 

- Họa sĩ Van- Gốc là người Hà Lan

 

 

- Bức tranh” Ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Ma-nê

 

 

- Họa sĩ Ma nê là người đóng góp lớn cho trường phái hội họa Ấn tượng

 

 

      - Việc áp dụng bản đồ tư duy vào củng cố bài học sẽ khắc sâu kiến thức cho các em.

 
3. PHẦN KẾT LUẬN:

3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng của sáng kiến
      

     Sau khi thực hiện các giải pháp trên, chất lượng học sinh có nhiều chuyển biến. Các em thích tìm tòi, khám phá, hứng thú học tập hơn chất lượng bài vẽ tốt hơn.

Dưới đây là kết quả học tập của học sinh sau khi áp dụng sáng kiến.

 

Khối lớp

TSHS

Loại Đạt yêu cầu

Loại chưa đạt

Ghi chú

TS

%

TS

%

 

6

56

56

100

0

0

 

7

50

50

100

0

0

 

8

47

47

100

0

0

 

9

56

56

100

0

0

 

 

      Sử dụng phương tiện đò dùng dạy học làm giảm nhẹ công việc của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Người giáo viên phát huy hết năng lực của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.Tạo cho học sinh hứng thú hơn trong học tập.

      Sáng kiến được áp dụng tại đơn vị trường TH&THCS Tân An với quy mô học sinh khối 6,7,8,9. Thời gian triển khai từ tháng 8 năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2019.

      Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được áp dụng trong quá trình giảng dạy bộ môn mĩ thuật THCS đối với phân môn thường thức mĩ thuật.

3.2. Kiến nghị, đề xuất

 

      Tôi xin đề xuất với các cấp quản lý giáo dục, nhằm nâng cao việc sử dụng phương tiện dạy học vào giảng dạy như sau:

- Trang bị thêm đồ dùng dạy học cho bộ môn mĩ thuật như : tranh ảnh, băng đĩa, tài liệu tham khảo...

- Xây dựng phòng học bộ môn, nhà trường phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

      Trong quá trình thực hiện sáng kiến này tôi còn gặp nhiều thiếu sót rất mong các đồng chí đóng góp ý kiến để sáng kiến được hoàn thiện hơn.

                                           Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                            

                                                                        Tân An, ngày 27 tháng 12 năm 2019

                                                                                      Người báo cáo

 

 

 

                                                                                  HÀ ĐÌNH THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 40
Năm 2022 : 821